Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Premier Beata Szydło: Musimy pamiętać o wszystkich bohaterach Sierpnia’80

Premier Beata Szydło: Musimy pamiętać o wszystkich bohaterach Sierpnia’80

Nigdy nie pozwolę, by polskie górnictwo zostało zniszczone – mówiła premier Beata Szydło podczas obchodów 36. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego i powstania NSZZ „Solidarność”.

 

 

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. Premier Beata Szydło wystąpiła pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego, podkreślając rolę tego wydarzenia i jego ogromny wpływ na losy Polski i Polaków.

Premier Beacie Szydło podczas uroczystości towarzyszyli m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski, minister sportu i turystyki Witold Bańka, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. 

„Uchyliliście drzwi do wolności”

Rozpoczynając swoje przemówienie premier Beata Szydło stwierdziła, że Jastrzębie i kopalnia „Zofiówka” są symbolem ciężkiej pracy i walki o wolność. Szefowa rządu przypomniała, że 36 lat temu górnicy przeciwstawili się komunistycznej władzy. Przyszli z postulatami bardzo prostymi. Z postulatami, które dzisiaj, dla nas w 2016 r., a szczególnie dla wielu młodych ludzi, wydają się niezrozumiałymi ze względu na to, że to, o co upominali się wtedy górnicy, dzisiaj jest normalnością – mówiła. Beata Szydło przypomniała, że górnicy domagali się wolnych sobót i niedziel czy zapewnienia podstawowych narzędzi pracy takich jak np. buty, rękawice, łopaty.

Godna praca, godne życie, wywalczone zostało protestami ludzi, którzy wtedy w 80-tym roku mieli odwagę upomnieć się jeden o drugiego. Mieli odwagę stanąć w obronie wolności ojczyzny, polskich rodzin i pracowników. W ramach tych Porozumień Sierpniowych, które wpisują się w Porozumienia Jastrzębskie, wtedy uchyliły się drzwi do wolności. Za to należy się im cześć i chwała. Za to ja wam wszystkim uczestnikom tamtych wydarzeń z serca dziękuję – powiedziała premier.

Pamięć o wszystkich bohaterach Sierpnia '80

My musimy pamiętać o wszystkich bohaterach Sierpnia. Upominać się o wszystkich – nie tylko tych z pierwszych stron gazet – stwierdziła premier i dodała, że jest to nasz obowiązek.

Szefowa rządu przypomniała postać „Anny Solidarność” – Anny Walentynowicz, która stawała po stronie najsłabszych. Dzisiaj obowiązkiem polskiego państwa jest oddanie czci i podziękowanie każdemu, kto wtedy miał odwagę stanąć po stronie prawdy – powiedziała premier. Jej zdaniem, trzeba pomóc bohaterom tych wydarzeń, którzy dzisiaj żyją w bardzo trudnych warunkach.

Walka o polskie górnictwo

Mi o górnictwie nie trzeba przypominać. Los mojej rodziny jest związany z górnictwem. Wychowałam się, patrząc na szyby górnicze. Nigdy nie pozwolę na to, żeby polskie górnictwo zostało zniszczone – zadeklarowała premier Beata Szydło.

Musimy walczyć o polskie górnictwo ze względu na bezpieczeństwo energetyczne i na niezależność gospodarczą Polski. Będziemy to robili konsekwentnie tak jak do tej pory i będziemy rozmawiać. Bo nasi poprzednicy nie rozmawiali, nie siadali z wami do stołu – stwierdziła szefowa rządu. Jak dodała, konieczne jest wprowadzenie reform i zmian w tym priorytetowym sektorze gospodarki. My siadamy do rozmów i mówimy o tym, że potrzebne są wspólne decyzje dotyczące rozwoju górnictwa. Przyszłość polskiego górnictwa to nasza wspólna odpowiedzialność: rządu, górników, związkowych zawodowych, samorządu – mówiła premier. Zadeklarowała, że jej rząd będzie podejmować takie działania i decyzje, które będą prowadziły do tego, że polskie górnictwo będzie się rozwijało oraz będzie przyszłościowe, nowoczesne i konkurencyjne.

Trzeba powiedzieć sobie jasno, że czas, kiedy na górnictwie bogacili się niektórzy, kiedy górnictwo było wykorzystywane, kiedy traciło polskie państwo, polskie górnictwo i górnicy, skończył się – mówiła Beata Szydło.

Propozycje dla Śląska i działania na rzecz zapewnienia godnego poziomu życia Polaków

Przygotowaliśmy ustawę metropolitarną dla Śląska, która będzie niedługo procedowana. Będzie program rozwoju dla Śląska – poinformowała premier. Są efekty działań naszego rządu: spada bezrobocie, w tej chwili to bezrobocie tutaj w regionie to niewiele ponad 7%. Ale potrzebny jest czas na to, żeby te dobre zmiany przeprowadzić – dodała Beata Szydło.

Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, na czele którego mam zaszczyt stać, tamte Postulaty Sierpniowe, spisane w 1980 roku, są kanwą programową naszego działania. Będziemy zawsze kierować się w swoich działaniach realizacją tego, na co oczekują polscy obywatele. W dialogu i rozmowie wprowadzamy takie zmiany, które mają zapewnić wszystkim, a nie tylko wybranym elitom to, o czym upomnieli się w 1980 roku górnicy tutaj, w Jastrzębiu – godne życie i godną pracę – zadeklarowała premier Beata Szydło. Jak przypomniała, jej gabinet wdrożył szereg rozwiązań, które mają urzeczywistnić te idee m.in. program „Rodzina 500+”, bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia, podniesienie płacy minimalnej i stawki godzinowej za pracę.

Znaczenie Porozumienia Jastrzębskiego

Porozumienie zawarte 3 września 1980 r. w Jastrzębiu, było trzecim, po gdańskim i szczecińskim, dokumentem podpisanym w latem 1980 roku między rządzącymi a robotnikami.

W zapisach Porozumienia Jastrzębskiego potwierdzono ustalenia gdańskie oraz m.in. zniesiono czterobrygadowy system pracy w górnictwie, oznaczający konieczność pracy siedem dni w tygodniu. Ważnym ustaleniem było również  przyznanie dodatków za rozłąkę z rodzinami. Ponadto górnicy wywalczyli  podnoszenie zarobków w ślad za wzrostem kosztów utrzymania, a władza zgodziła się na wiele branżowych postulatów pracowników kopalń.

Wielu historyków uważa, że ówczesne strajki na Śląsku, których efektem były ustalenia zawarte w Jastrzębiu, miały wpływ na tempo i skuteczność negocjacji prowadzonych w Gdańsku oraz Szczecinie. Porozumienie Jastrzębskie przypieczętowało wcześniejsze umowy.

Powstanie NSZZ „Solidarność”

Sierpniowe strajki z 1980 r. doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność”,  pierwszej w krajach komunistycznych i niezależnej od władz legalnej organizacji związkowej. Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian z 1989 r.

17 września 1980 r. delegaci z różnych ośrodków w Polsce postanowili, że utworzą jeden wspólny Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Wybrano Krajową Komisję Porozumiewawczą NSZZ „Solidarność” oraz chwalono projekt statutu, który 24 września został złożony do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. 10 listopada 1980 r. Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ „Solidarność”. Niedługo po tym związek liczył niemal 10 mln członków. Organizacje związkowe powstały we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach, choć ówczesne władze nie dopuściły do powołania ogniw związku w Wojsku Polskim i Milicji Obywatelskiej.

 

 

Fot: P. Tracz / KPRM


Komentarze

Podobne informacje

[VIDEO] Sejm: Program 500+ realizuje postawione cele. Przede wszystkim redukuje ubóstwo i inwestuje w rodzinę

[VIDEO] Sejm: Program 500+ realizuje postawione cele. Przede wszystkim redukuje ubóstwo i inwestuje w rodzinę

2017-06-21 14:15:51

- Ocena dotychczasowych skutków Programu „Rodzina 500+” jest jednoznacznie pozytywna. Program realizuje podstawowe cele, jakie zostały przed nim postawione: inwestycji w rodzinę, redukcji ubóstwa wśród dzieci oraz cel pronatalistyczny – mówiła w Sejmie minister Elżbieta Rafalska. – Dlatego nie proponujemy zmiany jego podstawowych zasad.


O Brexicie, zamachach i Polakach rozmowa telefoniczna premier Beaty Szydło z premier Wielkiej Brytanii

O Brexicie, zamachach i Polakach rozmowa telefoniczna premier Beaty Szydło z premier Wielkiej Brytanii

2017-06-20 10:19:45

W trakcie wczorajszej rozmowy telefonicznej, pierwszej od czasu wyborów parlamentarnych, premier Beata Szydło złożyła gratulacje premier Theresie May z okazji zwycięstwa wyborczego oraz wyraziła nadzieję na dalszą dobrą i bliską współpracę pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.


Piotr Duda: Solidarność przedstawi własny projekt nowej konstytucji

Piotr Duda: Solidarność przedstawi własny projekt nowej konstytucji

2017-06-19 14:20:56

NSZZ "Solidarność" przedstawi własny projekt nowej konstytucji – tak zapowiedział w TVP Info Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „S”


[VIDEO] Prezydent w Chorwacji: Chcemy budować bezpieczeństwo energetyczne w ramach inicjatywy Trójmorza

[VIDEO] Prezydent w Chorwacji: Chcemy budować bezpieczeństwo energetyczne w ramach inicjatywy Trójmorza

2017-06-16 08:32:38

- Chcemy, by do idei Trójmorza Polska dokładała budowanie bezpieczeństwa energetycznego - mówił w środę prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z przedstawicielami biznesu w Zagrzebiu. Polski prezydent zachęcał do zacieśnienia współpracy gospodarczej między Polską i Chorwacją.


Warszawa: O gospodarce i migracji szefowie polskiej i włoskiej dyplomacji - Witolda Waszczykowski i Angelino Alfano

Warszawa: O gospodarce i migracji szefowie polskiej i włoskiej dyplomacji - Witolda Waszczykowski i Angelino Alfano

2017-06-14 21:59:26

– Łączy nas duża wymiana gospodarcza. Włochy to wielki partner gospodarczy dla Polski. Chcielibyśmy, aby ta współpraca utrzymała się, a nawet rozwinęła – mówił minister Witold Waszczykowski po spotkaniu z szefem MSZ Republiki Włoskiej Angelino Alfano.


Minister Witold Waszczykowski dla Le Figaro: Przyjmowanie migrantów musi leżeć w kompetencjach państw

Minister Witold Waszczykowski dla Le Figaro: Przyjmowanie migrantów musi leżeć w kompetencjach państw

2017-06-12 08:20:21

Wybór, czy przyjmować uchodźców, czy nie, musi być wolny, nie można go państwom narzucać. W XXI wieku postępowa Unia Europejska nie może postępować tak, jak dotychczas, uciekając się do przymusowych przesiedleń ludności – podkreślił minister Witold Waszczykowski w wywiadzie udzielonym dla Le Figaro.


Posiedzenie Rady Ministrów: Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018

Posiedzenie Rady Ministrów: Założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018

2017-06-07 15:20:37

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu budżetu państwa na rok 2018, przedłożone przez ministra rozwoju i finansów.


Spotkanie wiceminister Joanny Wroneckiej z doradcą prezydenta Gambii Saulem Frazerem

Spotkanie wiceminister Joanny Wroneckiej z doradcą prezydenta Gambii Saulem Frazerem

2017-06-06 20:00:16

- Gambia jest budującym przykładem sukcesu, jaki daje konsekwentne dążenie do demokracji, sprawiedliwości i odrzucenia autorytarnej władzy pokojowymi metodami. Polska, jako kraj udanej transformacji od niedemokratycznego reżimu do państwa opartego na prawie i gwarantującego wolności obywatelskie będzie wspierać Gambię w jej drodze do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i dobrobytu – powiedziała wiceminister Joanna Wronecka podczas spotkania z Ambasadorem Saulem Fraserem, specjalnym doradcą prezydenta Gambii Adama Barrowa.


Minister Witold Waszczykowski z wizytą w Nowym Jorku

Minister Witold Waszczykowski z wizytą w Nowym Jorku

2017-06-05 07:20:24

– Polska dyplomacja w ostatnich miesiącach pracowała intensywnie w celu uzyskania poparcia państw ONZ dla naszej kandydatury. Niezależnie od wyniku, kampania już jest sukcesem, bo zaczęliśmy działać globalnie i jesteśmy postrzegani jako wiarygodny partner – powiedział minister Witold Waszczykowski przebywający z wizytą w Nowym Jorku.


Polsko-słowackie konsultacje międzyrządowe

Polsko-słowackie konsultacje międzyrządowe

2017-05-30 19:08:52

31 maja 2017 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie przedstawicieli rządów Polski i Słowacji. W polsko-słowackich konsultacjach międzyrządowych udział wezmą m.in. ministrowie rozwoju, obrony narodowej, sprawiedliwości, energii, środowiska, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz wiceministrowie resortów odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne, infrastrukturę i turystykę.