Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Premier Beata Szydło: Musimy pamiętać o wszystkich bohaterach Sierpnia’80

Premier Beata Szydło: Musimy pamiętać o wszystkich bohaterach Sierpnia’80

Nigdy nie pozwolę, by polskie górnictwo zostało zniszczone – mówiła premier Beata Szydło podczas obchodów 36. rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego i powstania NSZZ „Solidarność”.

 

 

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju. Premier Beata Szydło wystąpiła pod pomnikiem Porozumienia Jastrzębskiego, podkreślając rolę tego wydarzenia i jego ogromny wpływ na losy Polski i Polaków.

Premier Beacie Szydło podczas uroczystości towarzyszyli m.in. minister energii Krzysztof Tchórzewski, minister sportu i turystyki Witold Bańka, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. 

„Uchyliliście drzwi do wolności”

Rozpoczynając swoje przemówienie premier Beata Szydło stwierdziła, że Jastrzębie i kopalnia „Zofiówka” są symbolem ciężkiej pracy i walki o wolność. Szefowa rządu przypomniała, że 36 lat temu górnicy przeciwstawili się komunistycznej władzy. Przyszli z postulatami bardzo prostymi. Z postulatami, które dzisiaj, dla nas w 2016 r., a szczególnie dla wielu młodych ludzi, wydają się niezrozumiałymi ze względu na to, że to, o co upominali się wtedy górnicy, dzisiaj jest normalnością – mówiła. Beata Szydło przypomniała, że górnicy domagali się wolnych sobót i niedziel czy zapewnienia podstawowych narzędzi pracy takich jak np. buty, rękawice, łopaty.

Godna praca, godne życie, wywalczone zostało protestami ludzi, którzy wtedy w 80-tym roku mieli odwagę upomnieć się jeden o drugiego. Mieli odwagę stanąć w obronie wolności ojczyzny, polskich rodzin i pracowników. W ramach tych Porozumień Sierpniowych, które wpisują się w Porozumienia Jastrzębskie, wtedy uchyliły się drzwi do wolności. Za to należy się im cześć i chwała. Za to ja wam wszystkim uczestnikom tamtych wydarzeń z serca dziękuję – powiedziała premier.

Pamięć o wszystkich bohaterach Sierpnia '80

My musimy pamiętać o wszystkich bohaterach Sierpnia. Upominać się o wszystkich – nie tylko tych z pierwszych stron gazet – stwierdziła premier i dodała, że jest to nasz obowiązek.

Szefowa rządu przypomniała postać „Anny Solidarność” – Anny Walentynowicz, która stawała po stronie najsłabszych. Dzisiaj obowiązkiem polskiego państwa jest oddanie czci i podziękowanie każdemu, kto wtedy miał odwagę stanąć po stronie prawdy – powiedziała premier. Jej zdaniem, trzeba pomóc bohaterom tych wydarzeń, którzy dzisiaj żyją w bardzo trudnych warunkach.

Walka o polskie górnictwo

Mi o górnictwie nie trzeba przypominać. Los mojej rodziny jest związany z górnictwem. Wychowałam się, patrząc na szyby górnicze. Nigdy nie pozwolę na to, żeby polskie górnictwo zostało zniszczone – zadeklarowała premier Beata Szydło.

Musimy walczyć o polskie górnictwo ze względu na bezpieczeństwo energetyczne i na niezależność gospodarczą Polski. Będziemy to robili konsekwentnie tak jak do tej pory i będziemy rozmawiać. Bo nasi poprzednicy nie rozmawiali, nie siadali z wami do stołu – stwierdziła szefowa rządu. Jak dodała, konieczne jest wprowadzenie reform i zmian w tym priorytetowym sektorze gospodarki. My siadamy do rozmów i mówimy o tym, że potrzebne są wspólne decyzje dotyczące rozwoju górnictwa. Przyszłość polskiego górnictwa to nasza wspólna odpowiedzialność: rządu, górników, związkowych zawodowych, samorządu – mówiła premier. Zadeklarowała, że jej rząd będzie podejmować takie działania i decyzje, które będą prowadziły do tego, że polskie górnictwo będzie się rozwijało oraz będzie przyszłościowe, nowoczesne i konkurencyjne.

Trzeba powiedzieć sobie jasno, że czas, kiedy na górnictwie bogacili się niektórzy, kiedy górnictwo było wykorzystywane, kiedy traciło polskie państwo, polskie górnictwo i górnicy, skończył się – mówiła Beata Szydło.

Propozycje dla Śląska i działania na rzecz zapewnienia godnego poziomu życia Polaków

Przygotowaliśmy ustawę metropolitarną dla Śląska, która będzie niedługo procedowana. Będzie program rozwoju dla Śląska – poinformowała premier. Są efekty działań naszego rządu: spada bezrobocie, w tej chwili to bezrobocie tutaj w regionie to niewiele ponad 7%. Ale potrzebny jest czas na to, żeby te dobre zmiany przeprowadzić – dodała Beata Szydło.

Dla rządu Prawa i Sprawiedliwości, na czele którego mam zaszczyt stać, tamte Postulaty Sierpniowe, spisane w 1980 roku, są kanwą programową naszego działania. Będziemy zawsze kierować się w swoich działaniach realizacją tego, na co oczekują polscy obywatele. W dialogu i rozmowie wprowadzamy takie zmiany, które mają zapewnić wszystkim, a nie tylko wybranym elitom to, o czym upomnieli się w 1980 roku górnicy tutaj, w Jastrzębiu – godne życie i godną pracę – zadeklarowała premier Beata Szydło. Jak przypomniała, jej gabinet wdrożył szereg rozwiązań, które mają urzeczywistnić te idee m.in. program „Rodzina 500+”, bezpłatne leki dla osób powyżej 75 roku życia, podniesienie płacy minimalnej i stawki godzinowej za pracę.

Znaczenie Porozumienia Jastrzębskiego

Porozumienie zawarte 3 września 1980 r. w Jastrzębiu, było trzecim, po gdańskim i szczecińskim, dokumentem podpisanym w latem 1980 roku między rządzącymi a robotnikami.

W zapisach Porozumienia Jastrzębskiego potwierdzono ustalenia gdańskie oraz m.in. zniesiono czterobrygadowy system pracy w górnictwie, oznaczający konieczność pracy siedem dni w tygodniu. Ważnym ustaleniem było również  przyznanie dodatków za rozłąkę z rodzinami. Ponadto górnicy wywalczyli  podnoszenie zarobków w ślad za wzrostem kosztów utrzymania, a władza zgodziła się na wiele branżowych postulatów pracowników kopalń.

Wielu historyków uważa, że ówczesne strajki na Śląsku, których efektem były ustalenia zawarte w Jastrzębiu, miały wpływ na tempo i skuteczność negocjacji prowadzonych w Gdańsku oraz Szczecinie. Porozumienie Jastrzębskie przypieczętowało wcześniejsze umowy.

Powstanie NSZZ „Solidarność”

Sierpniowe strajki z 1980 r. doprowadziły do powstania NSZZ „Solidarność”,  pierwszej w krajach komunistycznych i niezależnej od władz legalnej organizacji związkowej. Podpisanie porozumienia w Gdańsku 31 sierpnia 1980 r. między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym i powstanie Solidarności stały się początkiem przemian z 1989 r.

17 września 1980 r. delegaci z różnych ośrodków w Polsce postanowili, że utworzą jeden wspólny Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”. Wybrano Krajową Komisję Porozumiewawczą NSZZ „Solidarność” oraz chwalono projekt statutu, który 24 września został złożony do rejestracji w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie. 10 listopada 1980 r. Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ „Solidarność”. Niedługo po tym związek liczył niemal 10 mln członków. Organizacje związkowe powstały we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach, choć ówczesne władze nie dopuściły do powołania ogniw związku w Wojsku Polskim i Milicji Obywatelskiej.

 

 

Fot: P. Tracz / KPRM


Komentarze

Podobne informacje

Konsulat RP w Szwecji kierowany przez Grzegorza Jagielskiego poprzez swoją niekompetencję naraził na 4-dniowy stres karmiącą matkę 1,5-miesięcznej Zuzi! Rodzina nie mogła odpłynąć promem do Polski!

Konsulat RP w Szwecji kierowany przez Grzegorza Jagielskiego poprzez swoją niekompetencję naraził na 4-dniowy stres karmiącą matkę 1,5-miesięcznej Zuzi! Rodzina nie mogła odpłynąć promem do Polski!

2017-02-22 10:48:56

- Pomagający nam polscy pracownicy przeprawy promowej w Szwecji tłumaczyli pracownikom Konsulatu, że nasze dziecko jest Polką a nie Norweżką. Jednak pracownicy Konsulatu kazali nam wracać do Oslo po paszport dla Zuzi. Straciliśmy mnóstwo nerwów, bo podali nam nieprawdę - opowiadają rozgoryczeni rodzice.


Premier Beata Szydło: Rząd przyjął ustawę o sieci szpitali

Premier Beata Szydło: Rząd przyjął ustawę o sieci szpitali

2017-02-21 20:46:50

Wprowadzamy zmiany myśląc przede wszystkim o pacjencie – podkreślała premier Beata Szydło po wtorkowym posiedzeniu rządu. Zaproponowane rozwiązania mają zapewnić lepszą organizację udzielania świadczeń przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne, a także ułatwić dostęp do leczenia specjalistycznego.  


W kwietniu spotkanie polsko-ukraińskiego komitetu konsultacyjnego w Kijowie

W kwietniu spotkanie polsko-ukraińskiego komitetu konsultacyjnego w Kijowie

2017-02-16 17:34:57

Na początku kwietnia w Kijowie spotka się prezydencki polsko-ukraiński komitet konsultacyjny. Ostatnie spotkanie komitetu odbyło się w ubiegłym roku, w marcu w Warszawie.


Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

2017-02-14 19:22:09

Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Dokument przedstawia cele do realizacji w perspektywie do roku 2020 i 2030. Wskazuje sposób ich osiągania oraz określa najważniejsze projekty.


Po wypadku z udziałem Premier Beaty Szydło: Kierowca BOR posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu opancerzonych pojazdów głównych

Po wypadku z udziałem Premier Beaty Szydło: Kierowca BOR posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w prowadzeniu opancerzonych pojazdów głównych

2017-02-13 17:30:58

W związku z dzisiejszymi doniesieniami prasowymi, informujemy, że kierowca, który w piątek jechał z Panią Premier, ma wszelkie uprawnienia i szkolenia oraz niezbędne doświadczenia, aby prowadzić samochód opancerzony. Był m.in. kierowcą limuzyny opancerzonej Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.


Rzecznik rządu o wypadku z udziałem premier Beaty Szydło

Rzecznik rządu o wypadku z udziałem premier Beaty Szydło

2017-02-13 07:46:30

Nic poważnego premier Beacie Szydło się nie stało. Wszystko jest pod całkowitą kontrolą – poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. W piątek doszło do wypadku z udziałem rządowej kolumny w Oświęcimiu.


Beata Szydło: Unia Europejska musi skuteczniej reagować na stojące przed nią wyzwania

Beata Szydło: Unia Europejska musi skuteczniej reagować na stojące przed nią wyzwania

2017-02-10 17:14:20

Premier Beata Szydło rozmawiała w czwartek z premierem Irlandii Endą Kennym. Polska i Irlandia uznają, że głosy państw narodowych i ich parlamentów powinny być w większym stopniu odzwierciedlone w procesie decyzyjnym UE.


[VIDEO]: Premier Beata Szydło o przyszłości Unii Europejskiej w Hadze

[VIDEO]: Premier Beata Szydło o przyszłości Unii Europejskiej w Hadze

2017-02-09 12:23:17

"Celem Polski i Holandii jest obrona rynku wewnętrznego" – podkreślała premier Beata Szydło podczas wizyty w Holandii. Wśród tematów poruszanych w środę przez szefów rządów Polski i Holandii znalazły się przyszłość Unii Europejskiej, kwestie Brexitu oraz relacje dwustronne.


Spotkanie premier Beaty Szydło z kanclerz Niemiec

Spotkanie premier Beaty Szydło z kanclerz Niemiec

2017-02-07 07:54:24

Współpraca dwustronna, polityka bezpieczeństwa, klimatyczna oraz przyszłość Unii Europejskiej – to wiodące tematy wtorkowego spotkania premier Beaty Szydło z kanclerz Angelą Merkel.


Premier Beata Szydło o rozwoju polskiego rolnictwa i ochronie środowiska

Premier Beata Szydło o rozwoju polskiego rolnictwa i ochronie środowiska

2017-02-07 07:53:24

Podczas ostatniego dnia przeglądu resortów premier Beata Szydło rozmawiała z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofem Jurgielem oraz ministrem środowiska Janem Szyszko o planach ich instytucji na 2017 rok. Poruszono również temat ich dokonań w ubiegłym roku.