Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Nowy rok szkolny w Warszawie

Nowy rok szkolny w Warszawie

W czwartek, 1 września rok szkolny rozpoczęło 230 tys. dzieci i młodzieży oraz 26 tys. nauczycieli. W stolicy ciągle powstają nowe placówki, a te które już są przechodzą modernizacje i remonty. Po to, aby młodzi warszawiacy mogli się uczyć w jak najlepszych warunkach.

 

 

– Staramy się tworzyć młodym ludziom jak najbardziej sprzyjające warunki do nauki. Poprzez różne programy wspieramy rozwój talentów, inwestujemy w kadrę, nowe budynki, pomoce dydaktyczne. Uważam, że te dziesięć lat pracy na rzecz warszawskiej edukacji, ma odzwierciedlenie w sukcesach dzieci i młodzieży – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Inwestycje i remonty
Warszawa inwestuje w edukację – co roku średnio 1/5 budżetu miasta jest przeznaczana na wydatki oświatowe. Od 2007 roku zbudowano 14 szkół i 25 przedszkoli, a ponad 500 placówek zostało zmodernizowanych lub wyremontowanych. Na ten cel miasto w latach 2007-2015 przeznaczyło 2,8 mld zł.

Do 2020 roku powstanie 19 szkół, 26 przedszkoli, dzięki czemu przybędzie ponad 10 tys. nowych miejsc w szkołach i 4,5 tys. miejsc w przedszkolach.

W tym roku na remonty stołeczny ratusz i dzielnice przeznaczyły 98,5 mln zł. I jest to rekordowa kwota. Dla porównania – w 2015 roku remonty wyniosły 67,4 mln zł. Prace trwały w 350 szkołach, przedszkolach, poradniach i placówkach edukacji pozaszkolnej. Prace polegały na najprostszych jak malowanie czy wymiana podłogi, poprzez remonty boisk, aż do najbardziej złożonych jak wymiana instalacji elektrycznej.

Stołeczne szkoły liderami w rankingach
Od sześciu lat w rankingach prowadzonych przez portal edukacyjny „Perspektywy” warszawskie licea wypadają znakomicie. W sumie w ciągu ostatnich 6 lat stołeczne licea były 22 razy w pierwszych dziesiątkach. Z każdym rokiem nasze szkoły wypadają coraz lepiej; od 3 liceów w pierwszej dziesiątce w 2011 roku, do 5 liceów w 2016 roku. W rankingu maturalnym sytuacja wygląda jeszcze lepiej, ponieważ w latach 2011-2016 warszawskie licea zajmują w sumie 37 z 60 miejsc w pierwszych dziesiątkach w tym okresie. W tym przypadku też mamy postęp, bowiem w 2011 r. w pierwszej 10-tce były 4 warszawskie licea, a w 2016 roku - już 7. Wcześniej bywały lata, że warszawskie liceum nie zajmowało pierwszego miejsca, co obecnie się nie zdarza.

Teraz ochronimy szkoły i lokatorów
Od 17 września 2016 r. zaczyna obowiązywać „mała” ustawa reprywatyzacyjna, którą przygotował stołeczny ratusz.  Ustawa porządkuje zbywanie roszczeń, daje miastu prawo pierwokupu roszczenia do nieruchomości i co najważniejsze – jej przepisy pozwalają ochronić ponad 12 tysięcy lokatorów oraz nie oddawać m.in. szkół i przedszkoli objętych roszczeniami. Dotyczy to nieruchomości służących mieszkańcom m.in. szkół, przedszkoli, domów opieki, placówek wychowawczo-opiekuńczych, instytucji kultury. – Dzięki temu od roszczeń zwrotowych w stolicy zostanie automatycznie zwolnionych około sto szkół i przedszkoli. Będzie je można nadal wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem – podkreśla Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

W czwartek, 1 września na sesji rady miasta, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy przedstawi działania stołecznego ratusza związane z wchodzącą w życie „małą” ustawa reprywatyzacyjną.

Warszawska edukacja w liczbach:

50,3 tys. przedszkolaków w 340 przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach •ponad 89,6 tys. uczniów w 215 szkołach podstawowych ponad 37,6 tys. gimnazjalistów w 155 szkołach
34,4 tys. licealistów (96 LO), 19,3 tys. uczniów w 46 technikach i 32 zasadniczych szkołach zawodowych
25,8 tys. nauczycieli

Fot. R. Motyl


Komentarze

Podobne informacje

Spotkanie minister edukacji z samorządowcami w Serocku

Spotkanie minister edukacji z samorządowcami w Serocku

2017-03-24 00:03:37

Minister Anna Zalewska uczestniczyła wczoraj w XXXVIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Miast Polskich w Serocku. W spotkaniu udział wzięło blisko 300 samorządowców, prezydentów, burmistrzów i przewodniczących rad miejskich miast członkowskich.


Stypendia dla kulturalnych ludzi

Stypendia dla kulturalnych ludzi

2017-03-20 08:41:31

Osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury mogą składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury w 2017 roku


Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów – finał z udziałem wiceministra edukacji

Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów – finał z udziałem wiceministra edukacji

2017-03-08 01:54:06

Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN uczestniczył w poniedziałek w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów, który odbył się w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego.


List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

List Ministra Edukacji Narodowej do Dyrektorów Szkół, Nauczycieli i Pracowników Oświaty

2017-03-07 21:14:38

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, obecnie jesteśmy w trakcie wdrażania reformy edukacji. Serdecznie dziękuję za wszystkie opinie i uwagi zgłaszane zarówno do Kuratorów Oświaty, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dziękuję również za informowanie rodziców o kolejnych etapach wprowadzania reformy, za bycie blisko uczniów i ich opiekunów.


Rozporządzenie o dopuszczaniu do użytku szkolnego podręczników podpisane

Rozporządzenie o dopuszczaniu do użytku szkolnego podręczników podpisane

2017-03-02 15:13:14

Anna Zalewska Minister Edukacji Narodowej podpisała dziś rozporządzenie w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.


Łódź: Bez firm nie ma szkół zawodowych

Łódź: Bez firm nie ma szkół zawodowych

2017-02-25 08:59:53

Prezentacja oferty edukacyjnej szkół zawodowych, spotkania z doradcami zawodowymi oraz nowe porozumienia o współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 z firmami z Łodzi i regionu - to najważniejsze elementy Dni Doradztwa Zawodowego w łódzkiej „Budowlance".


Pierwsze Dyktando Warszawskie

Pierwsze Dyktando Warszawskie

2017-02-24 20:32:30

Wszystkich, którzy kochają mowę ojczystą, posługują się nią po mistrzowsku, zwłaszcza w piśmie, i chcą sprawdzić swe umiejętności, stołeczny ratusz zaprasza na Dyktando Warszawskie. W sobotę, 25 marca, w godz. 14.00-17.00, Pałac Kultury i Nauki, Sala Starzyńskiego, IV piętro.


Uczniowie zaprojektują swoją kartę miejską

Uczniowie zaprojektują swoją kartę miejską

2017-02-21 07:35:58

Warszawscy uczniowie od nowego roku szkolnego będą podróżować po mieście korzystając z bezpłatnych przejazdów. Umożliwi im to spersonalizowana karta miejska, którą będzie mógł zaprojektować każdy uczeń. Musi jedynie wziąć udział w konkursie i go wygrać!


Zespół „Śląsk” gości zespół „Mazurka”

Zespół „Śląsk” gości zespół „Mazurka”

2017-02-13 08:18:12

Koreańscy studenci polonistyki w Koszęcinie


Wizyta wiceminister edukacji w województwie podkarpackim

Wizyta wiceminister edukacji w województwie podkarpackim

2017-02-08 17:14:19

Rozmowy z samorządowcami na temat wdrażania reformy edukacji oraz udział w konferencji o szkolnictwie zawodowym – to główne tematy spotkań wiceminister edukacji w Rzeszowie.