Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Nowy rok szkolny w Warszawie

Nowy rok szkolny w Warszawie

W czwartek, 1 września rok szkolny rozpoczęło 230 tys. dzieci i młodzieży oraz 26 tys. nauczycieli. W stolicy ciągle powstają nowe placówki, a te które już są przechodzą modernizacje i remonty. Po to, aby młodzi warszawiacy mogli się uczyć w jak najlepszych warunkach.

 

 

– Staramy się tworzyć młodym ludziom jak najbardziej sprzyjające warunki do nauki. Poprzez różne programy wspieramy rozwój talentów, inwestujemy w kadrę, nowe budynki, pomoce dydaktyczne. Uważam, że te dziesięć lat pracy na rzecz warszawskiej edukacji, ma odzwierciedlenie w sukcesach dzieci i młodzieży – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

Inwestycje i remonty
Warszawa inwestuje w edukację – co roku średnio 1/5 budżetu miasta jest przeznaczana na wydatki oświatowe. Od 2007 roku zbudowano 14 szkół i 25 przedszkoli, a ponad 500 placówek zostało zmodernizowanych lub wyremontowanych. Na ten cel miasto w latach 2007-2015 przeznaczyło 2,8 mld zł.

Do 2020 roku powstanie 19 szkół, 26 przedszkoli, dzięki czemu przybędzie ponad 10 tys. nowych miejsc w szkołach i 4,5 tys. miejsc w przedszkolach.

W tym roku na remonty stołeczny ratusz i dzielnice przeznaczyły 98,5 mln zł. I jest to rekordowa kwota. Dla porównania – w 2015 roku remonty wyniosły 67,4 mln zł. Prace trwały w 350 szkołach, przedszkolach, poradniach i placówkach edukacji pozaszkolnej. Prace polegały na najprostszych jak malowanie czy wymiana podłogi, poprzez remonty boisk, aż do najbardziej złożonych jak wymiana instalacji elektrycznej.

Stołeczne szkoły liderami w rankingach
Od sześciu lat w rankingach prowadzonych przez portal edukacyjny „Perspektywy” warszawskie licea wypadają znakomicie. W sumie w ciągu ostatnich 6 lat stołeczne licea były 22 razy w pierwszych dziesiątkach. Z każdym rokiem nasze szkoły wypadają coraz lepiej; od 3 liceów w pierwszej dziesiątce w 2011 roku, do 5 liceów w 2016 roku. W rankingu maturalnym sytuacja wygląda jeszcze lepiej, ponieważ w latach 2011-2016 warszawskie licea zajmują w sumie 37 z 60 miejsc w pierwszych dziesiątkach w tym okresie. W tym przypadku też mamy postęp, bowiem w 2011 r. w pierwszej 10-tce były 4 warszawskie licea, a w 2016 roku - już 7. Wcześniej bywały lata, że warszawskie liceum nie zajmowało pierwszego miejsca, co obecnie się nie zdarza.

Teraz ochronimy szkoły i lokatorów
Od 17 września 2016 r. zaczyna obowiązywać „mała” ustawa reprywatyzacyjna, którą przygotował stołeczny ratusz.  Ustawa porządkuje zbywanie roszczeń, daje miastu prawo pierwokupu roszczenia do nieruchomości i co najważniejsze – jej przepisy pozwalają ochronić ponad 12 tysięcy lokatorów oraz nie oddawać m.in. szkół i przedszkoli objętych roszczeniami. Dotyczy to nieruchomości służących mieszkańcom m.in. szkół, przedszkoli, domów opieki, placówek wychowawczo-opiekuńczych, instytucji kultury. – Dzięki temu od roszczeń zwrotowych w stolicy zostanie automatycznie zwolnionych około sto szkół i przedszkoli. Będzie je można nadal wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem – podkreśla Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

W czwartek, 1 września na sesji rady miasta, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy przedstawi działania stołecznego ratusza związane z wchodzącą w życie „małą” ustawa reprywatyzacyjną.

Warszawska edukacja w liczbach:

50,3 tys. przedszkolaków w 340 przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach •ponad 89,6 tys. uczniów w 215 szkołach podstawowych ponad 37,6 tys. gimnazjalistów w 155 szkołach
34,4 tys. licealistów (96 LO), 19,3 tys. uczniów w 46 technikach i 32 zasadniczych szkołach zawodowych
25,8 tys. nauczycieli

Fot. R. Motyl


Komentarze

Podobne informacje

Uczniowie zaprojektują swoją kartę miejską

Uczniowie zaprojektują swoją kartę miejską

2017-02-21 07:35:58

Warszawscy uczniowie od nowego roku szkolnego będą podróżować po mieście korzystając z bezpłatnych przejazdów. Umożliwi im to spersonalizowana karta miejska, którą będzie mógł zaprojektować każdy uczeń. Musi jedynie wziąć udział w konkursie i go wygrać!


Zespół „Śląsk” gości zespół „Mazurka”

Zespół „Śląsk” gości zespół „Mazurka”

2017-02-13 08:18:12

Koreańscy studenci polonistyki w Koszęcinie


Wizyta wiceminister edukacji w województwie podkarpackim

Wizyta wiceminister edukacji w województwie podkarpackim

2017-02-08 17:14:19

Rozmowy z samorządowcami na temat wdrażania reformy edukacji oraz udział w konferencji o szkolnictwie zawodowym – to główne tematy spotkań wiceminister edukacji w Rzeszowie.


Warszawa: Bezpłatna komunikacja dla uczniów

Warszawa: Bezpłatna komunikacja dla uczniów

2017-02-03 18:41:28

Miasto rozszerzy katalog osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów. Od 1 września br. biletów ZTM nie będą już musieli kupować uczniowie stołecznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mieszkający na terenie m.st. Warszawy.


Nowy Program dla szkół- promocja zdrowego żywienia

Nowy Program dla szkół- promocja zdrowego żywienia

2017-02-03 00:55:22

Nowe podejście do promocji zdrowego żywienia w zakresie spożycia owoców i warzyw oraz mleka. Budżet Programu to ponad 21 mln euro środków unijnych i 340 mln złotych z budżetu krajowego.


[VIDEO]: Zakończenie konsultacji podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół podstawowych

[VIDEO]: Zakończenie konsultacji podstawy programowej kształcenia ogólnego do szkół podstawowych

2017-02-02 17:40:13

Szefowa MEN oraz wiceminister Maciej Kopeć wzięli udział w konferencji prasowej dotyczącej zakończenia konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego.


Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – rozporządzenie w konsultacjach

Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli – rozporządzenie w konsultacjach

2017-01-28 19:08:28

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało dziś do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.


10 mln zł na modernizację szkoły specjalnej

10 mln zł na modernizację szkoły specjalnej

2017-01-23 09:02:12

W piątek, 20 stycznia, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę na modernizację Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej. Placówka wzbogaci się również o przedszkole.


Ambasador Niemiec w MEN – spotkanie z wiceminister edukacji

Ambasador Niemiec w MEN – spotkanie z wiceminister edukacji

2017-01-18 15:06:12

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN spotkała się wczoraj z Rolfem Nikelem Ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec.


 Rozmowy małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy o nauczaniu specjalnym

Rozmowy małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy o nauczaniu specjalnym

2017-01-11 09:52:43

Małżonka Prezydenta spotkała się we wtorek z wicemarszałek Senatu Marią Koc oraz z towarzyszącymi jej Hanną Kasperowicz, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie i Ewą Besztak nauczycielką w ośrodku.